วิสัยทัศน์: “โรงพยาบาลคุณภาพ บนวิถีพอเพียง”    
 
 

+++ รอสักครู่ เพื่อเชื่อมต่อ..... คณะกรรมการบริหาร รพ.หนองม่วงไข่

มีความยินดีน้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้มารับบริการ ญาติมิตร

เพื่อนำข้อมูลสู่การปรับปรุงคุณภาพบริการต่อเนื่อง ด้วยความยินดียิ่ง

   
 
   

              

          
   
ติดต่อ : ผู้ดูแลเว็บไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4