โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
อำเภอหนองม่วงไข่ 
 จังหวัดแพร่

Nongmuangkhai Hospital
       
   
 
พบผู้อำนวยการ รพ.หนองม่วงไข่
       
 

 

 

เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการทุกท่าน ในฐานะผู้บริหารผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่ง
ที่ได้มาดูแลโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ในพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผมสัญญาว่าจะพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆให้มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงาน
ผู้รับบริการประทับใจ ได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐาน


   
(นพ.ปิยะพงษ์  ทองเพชร)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วงไข่

 

 .....สายตรงถึงผู้อำนวยการ......80.....054 647458 ต่อ 201....

       
  ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4